Home 2018-03-01T12:50:06+00:00

Świadczymy profesjonalne usługi księgowe w Warszawie

Warto nas wybrać:

Istniejemy na rynku od 2007 roku

Biuro rachunkowe MP Consulting i Partnerzy s.c. – zaufało nam ponad 150 firm.
Zapewniamy:
Zobacz pełen zakres usług
Napisz do nas

Obsługujemy:

Wypełnij formularz

Biuro rachunkowe MP Consulting i Partnerzy s.c. jest firmą rodzinną.

Rozpoczęliśmy działalność w 2007 i od tego czasu funkcjonujemy z sukcesami na rynku usług finansowo – księgowych oraz doradczych.

Obecnie w naszym biurze pracuje zespół 5 osób, wykształconych i doświadczonych – specjalistów z zakresu: księgowości, rachunkowości finansowej, kadr i płac oraz doradztwa gospodarczego.

Nasi stali Klienci cenią w szczególności elastyczność oferowanych usług, oferty dopasowanej do ich oczekiwań.

Nasze kompetencje zezwalają na reprezentowanie podatnika przed urzędami a w razie sporów w sądach w sprawach gospodarczy czy też cywilnych.

Przyjdź do nas już na etapie planowania biznesu – unikniesz błędów początkującego przedsiębiorcy. Powierz sprawy gospodarcze i księgowe profesjonalistom.

Usługi:

Książka przychodów i rozchodów

Opłata zryczałtowana 150 zł (netto) dla podatnika będącego płatnikiem VAT, a 100 zł (netto) dla podatnika nie będącego płatnikiem VAT obejmuje miesięczną obsługę w zakresie:

 • ewidencja kosztów i przychodów,

 • ewidencja środków trwałych,

 • ewidencja wyposażenia,

 • ewidencja podatku od towarów i usług,

 • rozliczanie właścicieli z tytułu deklaracji podatkowych PIT, VAT, ZUS, PCC, do 10 dokumentów księgowych.

Prowadzenie dokumentacji 30zł za jednego pracownika obejmuje:

 • sporządzanie listy płac,

 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS,

 • sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych,

 • prowadzenie kart przychodów pracowników,

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło,

 • sporządzanie świadectw pracy,

 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, urlopowej oraz ustalanie wymiaru urlopu,

 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie za większą ilość księgowanych dokumentów lub obsługiwanych pracowników ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Księgi handlowe

Usługa prowadzenia ksiąg handlowych (rachunkowych) obejmuje:

 • prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów) zgodnie z ustawą o rachunkowości i zakładowym planem kont,

 • ustalanie wysokości zaliczek na podatki oraz sporządzanie i przekazywanie deklaracji dla potrzeb rozliczeń z Urzędem Skarbowym,

 • prowadzenia ewidencji dla potrzeb podatku VAT, składanie deklaracji VAT,

 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,

 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi oraz innych niezbędnych danych dostarczonych przez klienta,

 • sporządzanie raportów kwartalnych obowiązujących w firmie,

 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat,

 • informacji dodatkowej oraz przygotowaniem dokumentów do KRS,

 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),

Doradztwo finansowo gospodarcze

Naszym celem jest dostarczanie Klientom wszechstronnej pomocy w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Skupiamy się na realizacji potrzeb, proponując rozwiązania, które pomogą osiągnąć zamierzony cel.

Zapewniamy usługi w zakresie ubiegania się o dotacje unijne, pozyskiwanie finansowania na bieżącą działalność (opracowujemy wnioski kredytowe i biznes plany) oraz doradztwo operacyjno-finansowe przy nowych projektach inwestycyjnych.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w drodze indywidualnych negocjacji i zależy od osiągniętych efektów.

Mamy ponad 20 lat doświadczenia w specjalizacji doradztwa biznesowego

Ryczałt

Ryczałt 100 zł (netto) dla podatnika będącego płatnikiem VAT, a 50 zł (netto) dla podatnika nie będącego płatnikiem VAT obejmuje miesięczną obsługę w zakresie:

 • ewidencja przychodów,

 • ewidencja środków trwałych,

 • ewidencja wyposażenia,

 • ewidencja podatku od towarów i usług,

 • rozliczanie właścicieli z tytułu deklaracji podatkowych PIT, VAT, ZUS, PCC, do 10 dokumentów księgowych.

Prowadzenie dokumentacji 30 zł za jednego pracownika obejmuje:

 • sporządzanie listy płac,

 • sporządzanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej dla ZUS,

 • sporządzanie informacji i deklaracji podatkowych,

 • prowadzenie kart przychodów pracowników,

 • sporządzanie umów o pracę, zlecenia, dzieło,

 • sporządzanie świadectw pracy,

 • prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, urlopowej oraz ustalanie wymiaru urlopu,

 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wynagrodzenie za większą ilość księgowanych dokumentów lub obsługiwanych pracowników ustalana jest indywidualnie z Klientem.

Kadry i płace

Obsługa kadrowo-placowa obejmuje:

 • sporządzenie listy płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,

 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS),

 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,

 • prowadzenie kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,

 • prowadzenie ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych),

 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,

 • prowadzenie ewidencji świadczeń z ubezpieczeń społecznych,

 • sporządzanie dokumentacji obrachunkowej do list płac (deklaracje za okresy sprawozdawcze na potrzeby ZUS, PFRON oraz urzędów skarbowych),

 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,

 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników,

 • przygotowanie raportów RMUA dla ubezpieczonych,

 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US).

Cennik:

Usługi księgowe: Ceny netto:
Księgi przychodów i rozchodów od 150 zł
Obsługa kadrowo – płacowa do 30 zł/1 prac.
Księgi Handlowe od 450 zł
Zakładanie i organizacja firm 60 zł/h

Zapewniamy:

Usługi księgowe: Ceny netto:
Księgi przychodów i rozchodów od 150 zł
Obsługa kadrowo – płacowa do 30 zł/1 prac.
Księgi Handlowe od 450 zł
Zakładanie i organizacja firm 60 zł/h

Zapewniamy:

Ważne informacje:

Referencje:

Dane kontaktowe:

MP-Consulting
i Partnerzy s.c.

ul. Krypska 13

04-082 Warszawa

tel: 22 8700 170 wew.:

1 – księgowość
2 – kadry
3 – doradztwo i oferta

e-mail: biuro@mpcfin.pl

Skorzystaj z formularza obok i napisz do nas. Na pewno odpowiemy na Twoje pytanie!

Formularz kontaktowy:

Mapa dojazdu: